Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Reklamacje możesz złożyć listownie na adres:

Frifru-Fashion&Illustration Jolanta Księżopolska, ul. Pięciolinii 4/33, 02-784 Warszawa przez formularz kontaktowy na stronie www.frifru.pl lub pocztą elektroniczną na adres frifru@frifru.pl.

  • w reklamacji  podaj: swoje dane kontaktowe, nazwę i symbol towaru, cenę towaru, szczegółowy opis problemu oraz swoje żądania.
  •  reklamację możesz zgłosić nie później niż w terminie dwóch lat licząc od dnia wydania towaru,
  • reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia ich wpływu,
  • jeśli niezbędne będzie przysłanie i oględziny towaru, 14- dniowy termin procedury reklamacyjnej liczony jest od dnia otrzymania towaru przez Sprzedającego (sprzedający zwraca koszty przesyłki), jeśli przysłanie towaru nie jest konieczne to Sprzedający może prosić o nadesłanie zdjęć towaru lub opakowania.
  • w przypadku uznania reklamacji za zasadną w terminie 14 dni od podjęcia decyzji, wadliwy towar zgodnie z Twoim wskazaniem zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Nowy towar zostanie wysłany po odesłaniu wadliwego.
  • w przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną przedstawimy szczegółowe uzasadnienie decyzji oraz niezwłocznie odeślemy reklamowany towar.
  •  jeżeli nie jesteś zainteresowana naprawą towaru lub wymianą na nowy, możesz żądać odpowiedniego obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy Sprzedaży.

 Zwroty – odstąpienie od umowy

1. Jeśli zawarłaś/eś umowę na odległość, masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularz odstąpienia od umowy) w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na nasz adres.

2. Każdorazowo informujemy o Twoim prawie do dostąpienia od umowy przesyłając stosowne pouczenie. Dla ułatwienia przesyłany jest również formularz odstąpienia od umowy (nie masz obowiązku korzystania z naszego formularza).

3. Jeżeli nie zostałaś/eś poinformowana/ny o prawie do odstąpienia od umowy, prawo to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w punkcie 1. Natomiast gdy, poinformowano Cię o tym z opóźnieniem, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia informacji o tym prawie.

4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wszystkich płatności, w tym kosztów dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

5. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłaś/eś, chyba że, wyraźnie zaproponujesz inny zwrot, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami

6. Oświadczenie odstąpienia od umowy możesz przesłać listownie na adres:

Frifru-Fashion&Illustration Jolanta Księżopolska, ul. Pięciolinii 4 lok. 33, 02-784 Warszawa, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.frifru.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres frifru@frifru.pl

7. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar należy opakować w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłaś/eś od umowy.

8. Ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Ponosisz także odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i  funkcjonowania chyba, że nie zostałaś/eś poinformowana/ny przez Sprzedającego o prawie odstąpienia od umowy.