Polityka prywatności

  1. Dane osobowe podane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
  2. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych Zamówień i utrzymania konta Klienta (dotyczy tylko Klientów, którzy zarejestrowali konto). Jeżeli Klient uprzednio wyrazi na to zgodę, dane mogą być również przetwarzane w celu informowania o ofercie i promocjach Sklepu i w żadnym wypadku nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów odpowiedzialnych za dostawę zakupionych towarów do Klienta.
  3. Każdy Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu.
  4. Klient ma możliwość modyfikacji swoich danych w następujący sposób :
  • w trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku Złóż Zamówienie,
  • Klienci posiadający konto w Sklepie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta w każdym czasie.
  • modyfikacji danych można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres frifru@frifru.pl.